Číštění Nového rybníka omezuje pohyb po areálu

Foto: SZM Příbram

PŘÍBRAM – Po podzimním výlovu a vypuštění Nového rybníka se v areálu provadějí práce na odstranění makrofytní vegetace spolu s bahnem ze dna rybníka. Hotovo by měly být koncem února. Pohyb techniky ale vyžaduje od návštěvníků areálu o něco vyšší pozornost pro jeho návštěvě.

Vypouštění rybníka se na doporučení odborníků koná jedenkrát za dva roky, kdy následuje výlov stávající obsádky ryb, a provádějí se nezbytné opravy. Pro zimní období 2021/ 2022 bylo v návaznosti na letní sezonu 2021 také naplánované nutné odstranění přemnožených podvodních rostlin a spolu s nimi odtěžení aktivní vrstvy bahna ze dna rybníka, tak aby se v co největší míře zamezilo množení nežádoucí biomasy a vodních plžů. „V boji proti vodním plžům velmi pomáhá, když se nechá rybník takzvaně vymrznout. I to je jeden z důvodů, proč se rybníky vypouštějí. Bohužel, letošní zima zatím pořádné mrazy nepředvedla, a tak spoléháme o to více na druhý naplánovaný krok, kterým je odstranění aktivní vrstvy bahna a podvodních rostlin, které se v loňské sezoně přemnožily v koupací části rybníka,“ říká Jan Slaba ředitel Sportovních zařízení města Příbram (SZM).

Práce mají ale negativní dopad na komfort návštěvníků. „Kvůli pohybu aut odvážejících vytěžené bahno, jsou nyní některá místa v areálu rozježděná a neupravená. Za tento dočasný nekomfortní stav se návštěvníkům omlouváme a zároveň děkujeme za pochopení,“ vysvětluje Slaba a doplňuje, že práce by měly být hotové do konce února. 

Rybník se běžně napouští přibližně dva a půl měsíce. Záleží však na počasí a množství srážek. „To samé platí pro celkový „provoz“ rybníka. Zásadní je vždy aktuální počasí a klimatické podmínky. Vše co pro údržbu rybníka děláme, může vždy pouze podpořit celkové fungování systému a přispívat tak například i k lepší kvalitě vody. Není to však záruka. Stále je tu mnoho faktorů, které zcela ovlivnit nelze,“ dodává ředitel SZM Příbram.

Veškeré tyto zásahy a přijatá opatření jsou dlouhodobě konzultovány s odbornou firmou ENKI, o.p.s., která celoročně kontroluje kvalitu vody na přítoku, monitoruje výskyt žádoucích i nežádoucích vodních živočichů, navrhuje obsádku ryb na základě zjištěných skutečností a také se podílela na osazení vodních rostlin v litorálním pásmu tak, aby vše společně přispívalo k co nejlepší kvalitě vody. Současně s tím probíhá spolupráce s KHS Příbram, která provádí pravidelný monitoring kvality vody v koupací sezoně.

Komentáře