Bývalé sanatorium v Jincích bude sloužit škole

Foto: archiv městyse Jince

JINCE – Městys se letos rozhodl řešit nedostatečné prostory pro školní družinu, dílny a keramickou dílnu. Řešením ste staly prázdné prostory v bývalém Moserově sanatoriu, na jehož přestavbu pro potřeby školy se snažil získat dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu.

Bohužel se dotaci obci nepodařilo získat a tak se nakonec zastupitelé rozhodli, že rekonstrukci bude městys financovat z vlastních prostředků. „Městys podal šest žádostí na tepelná čerpadla, dvakrát na sociální zařízení a na rozvody tepla v přízemí sanatoria a základní škola podala čtyři žádosti na vybavení nových školních prostor na Místní akční skupinu Brdy,“ připomněl starosta Josef Hála s tím, že o prázdninách byly prostory bývalého sanatoria pracovníky Služeb městyse Jince a brigádníky vyklizené, provedly se terénní úpravy a pracovalo se na odvodnění přízemí objektu.

V přízemí budovy bývalých lázní vzniknou školní dílny, družina a keramická dílna. Rekonstrukce by měla skončit v srpnu příštího roku. Současně s touto rekonstrukcí městys pracuje i na rekonstrukci historické huti Barbora, kterou se mu podařilo odkoupit od soukromých majitelů.

 

Komentáře