Architektonická soutěž na náměstí J. A. Alise bude vyhlášena už na podzim tohoto roku

Kostel Sv. Vojtěcha na náměstí J.A. Alise.

BŘEZOVÉ HORY – Ohledně rekonstrukce náměstí J. A. Alise na Březových Horách vedení města vyslyšelo volání některých odborníků i části veřejnosti po tom, aby se chystaná rekonstrukce uskutečnila na základě otevřené architektonické soutěže.

Samotná soutěž může přinést více zajímavých a užitečných návrhů, jež nebudou respektovat pouze bezprostředně užitné funkce náměstí, ale budou zohledňovat historický, architektonický a společenský kontext celé lokality. Pro zdařilou rekonstrukci je klíčová účast občanů, spolků či živnostníků, kteří v daném prostředí budou žít a podnikat další desítky let.

V této fázi přípravy rekonstrukce náměstí se město obrací na veřejnost a zjišťuje názory občanů a dalších subjektů nejen na samotnou podobu náměstí, ale také asociace, které se k prostoru váží, a zamýšlené aktivity, jež by zde lidé a organizace chtěli rozvíjet. Touto činností byla pověřena společnost Agora CE. „Spolupráce s místními občany, spolky a podnikateli je při architektonických soutěžích výhodná v několika věcech. Jednak soutěžící architekti lépe poznají daný prostor. Uvidí ho očima místního člověka, který se v něm dennodenně pohybuje a nějak ho používá,“ vysvětlil Vojtěch Černý, projektový manažer společnosti Agora CE, a dodal: „Zároveň mají tito uživatelé často protichůdné zájmy, a pokud na zadání pro architekta pracují společně, mohou poznat perspektivu toho druhého. Role města je pak různé požadavky vyvážit, proto nechává architekty navrhnout nejlepší řešení.“ Požadavky a představy místních mohou jsou často velmi rozmanité. Zapojení místních občanů, spolků a firem přináší větší sounáležitost s danou lokalitou. To je důležité především po skončení rekonstrukce, kdy náměstí začíná sloužit veřejnosti.

„Ideálně je dobré se s místními lidmi a institucemi podělit o kus práce. Lidé nemají samozřejmě nic rýsovat nebo budovat, ale dokáží prostor zaplnit svou činností,“ řekl Vojtěch Černý. Vylepšení podoby veřejného prostoru by tak mělo provázet i zlepšení vztahu k němu. Vytvořit krásný prostor pro oko nestačí, musí se tu něco dít, což udělají sami lidé. „Město by jim v tom mělo pouze pomoci. Například může podnikatelům usnadnit otevření provozovny do náměstí, občany podpořit při pořádání vlastních akcí a setkání. K obojímu je třeba prostor upravit a obojí je třeba povolit či organizačně podpořit. Pak se může veřejný prostor stát opravdu veřejným,“ míní Vojtěch Černý.
 
Nejpozději do konce září by měla Příbram od Agory CE dostat analýzu potřeb březohorských občanů a organizací. Komunikace zpracovatele analýzy a partnerů na Březových Horách je oboustranná. Lidé získávají informace o samotné revitalizaci, ale současně už od dubna probíhají rozhovory se zástupci cílových skupin budoucích uživatelů rekonstruovaného náměstí. Dále se chystají informační letáky, dotazníkové šetření nebo veřejná setkání. Podle platného harmonogramu prací bude otevřená architektonická soutěž vyhlášena už na podzim tohoto roku. 

Zdroj: Město Příbram

Komentáře