Zastupitelé diskutovali o posudku na opravu bazénu

PŘÍBRAM – V pondělí v podvečer se sešli zastupitelé, aby jednali o aquaparku. Při pracovní poradě měli k dispozici projekt, ekonomickou analýzu, finanční výhled a plán případné realizace rekonstrukce. Výsledkem porady by měl být rozsah a etapizace případné stavby.

Na s chůzce se sešlo 19 z 25 zastupitelů města. Rozpočet rekonstrukce se oproti původně schválenému návrhu navýšil. Obsahuje několik položek, které se samotnou stavbou nesouvisí. Přitom samotná stavba je rozpočtována ve výši 378 000 000 korun. Roční splátka úvěru včetně úroků by při plánovaném čerpání 5 – 10 let byla od 29 do 54 miliónů korun. Jednání zastupitelů nám okomentoval starosta města Jindřich Vařeka a opoziční zastupitel Marek Školoud.

Komentáře