Z veřejné sbírky budou podpořeny příbramské restaurace formou poukázek

PŘÍBRAM – Část finančních prostředků z veřejné sbírky bude použita na pořízení poukazů od restaurací, které mají provozovnu na území města Příbram a jejichž podnikatelská činnost byla značně omezena mimořádnými opatřeními v souvislosti s nákazou COVID 19.

Fyzické a právnické osoby podnikající ve stravovacích službách na území města se mohou přihlásit do seznamu stravovacích zařízení, od kterých budou poukazy zakoupeny.

Tyto poukazy budou rozdány jako poděkování dobrovolníkům, kteří pomáhali v krizovém stavu, šili, rozváželi a rozdávali roušky, pomáhali seniorům, ve skladech v nemocnici nebo sestrojovali štíty. Právě těmto osobám budou zmíněné dárkové poukazy do příbramských restaurací předány.

Přihlásit se je možné prostřednictvím přiloženého formuláře až do 27. července 2020 (včetně).

Žádost o poskytnutí finančního příspěvku z veřejné sbírky města Příbram.

Click to access Fromul%C3%A1%C5%99%20restaurace.pdf

Komentáře