Václav Švenda: Ve Středočeském kraji chybí velká síť infrastruktury pro vodní turistiku

Vodní nádrž Slapy.

STŘEDNÍ ČECHY – Rada Středočeského kraje se seznámila s informacemi Ředitelství vodních cest ČR, které plánuje v rozmezí let 2023 – 2026 realizovat řadu veřejných přístavišť pro velké i malé osobní lodě na Labsko-vltavské vodní cestě. Středočeský kraj si je vědom značného turistického potenciálu, a to nejen v oblasti vodní turistiky, proto plánované a již i realizované kroky ředitelství jednoznačně vítá.

Labsko-vltavská vodní cesta nabízí velký potenciál pro rozvoj rekreační plavby, a to jak ve formě velkých osobních lodí, tak i malých plavidel. „Kroky, které vedou ke zvýšení atraktivity Středočeského kraje jednoznačně vítáme. Vodní turistika a rekreační plavby obecně navíc patří dlouhodobě mezi velmi atraktivní oblast. Ve Středočeském kraji však v současné době chybí velká síť patřičné veřejné infrastruktury, kde by lidé lodě bezpečně a legálně uvázat a získat tím spojení s infrastrukturou na břehové části. Jsme proto rádi, že Ředitelství vodních cest ČR s rozšířením takové infrastruktury počítá,“ hodnotí radní pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu Václav Švenda.

Ředitelství vodních cest ČR je investorem a provozovatelem veřejných přístavišť a vývazišť a již v letošním roce se podařilo zahájit první investiční akci v Mělníku, kde má vzniknout dle novodobých plánů první středočeské veřejné vývaziště pro malá plavidla. Projekty v dalších lokalitách jsou již ve fázi pokročilé přípravy a u vybraných z nich se v letošním roce též předpokládá zahájení realizace. „V roce 2023 by dle informací, se kterými jsme se na radě seznámili, mělo dojít ve Středočeském kraji k otevření prvních z nich. Konkrétně by se pro malá plavidla mělo jednat o přístaviště Brandýs nad Labem, Čelákovice, Nymburk, Poděbrady či například Kolín. Do roku 2025 se předběžně počítá také s realizací přístaviště v Neratovicích,“ dodává Václav Švenda.

Současně se plánuje vybudovat takzvaná servisní centra a provozovat servisní lodě, které nabídnou doplňkové služby v podobě načerpání pohonných hmot, vody a odčerpání odpadních vod.

Komentáře