V polovině března bude zahájena rekonstrukce pěší zóny Cíl

PŘÍBRAM – Po dlouhých slibech radnice konečně dojde na realizaci rekonstrukce pěší zóny Cíl. Práce začnou 11. března a potrvají  dlouhých devět měsíců.

Projekt rekonstrukce byl obchodníkům a majitelům nemovitostí v této lokalitě představen již na sklonku loňského roku. Stavbu vysoutěžila firma Silnice Nepomuk a v minulém týdnu proběhla schůzka majitelů objektů, vedení města, dodavatelské firmy a autora projektové dokumentace, na které zazněly konkrétní informace k samotné rekonstrukci.

Stavba bude zahájena 11. března a předpokládaná doba realizace je devět měsíců. Jelikož se jedná o uzavřený a špatně přístupný prostor, je nutné počítat s omezenou možností pohybu. Jak ale bylo dodavatelskou firmou přislíbeno, po celou dobu stavebních prací bude umožněn průchod k obchodům a samotný provoz jednotlivých zařízení bude omezen maximálně v jednotkách dnů, o čemž budou obchodníci vždy s předstihem informováni.

„Na schůzce, na které jsme mohli pohovořit s majiteli objektů a zástupci SVJ byly představeny postupy realizace. Prvním krokem bude výměna inženýrských sítí a následovat budou práce na výměně povrchů. Opakovaně jsme vyzvali vlastníky nemovitostí, aby zvážili vhodnost oprav vlastních objektů, což je třeba projednat s projektantem. Věřím, že stavba bude probíhat dle plánů, a provoz jednotlivých provozoven bude omezen na co nejkratší dobu. Zároveň je potřeba počítat s tím, že celý vnitroblok bude staveništěm a bude třeba dbát zvýšené opatrnosti,“ uvedl po schůzce starosta města Jan Konvalinka.

Bohužel se slibů předchozího vedení města, která padala na veřejných debatách při přípravě realizace revitalizace celého území takzavných „křižáků“, se zatím realizuje jen pěší zóna Cíl a ostatní prostory okolo křížových domů tato rekonstrukce neřeší. Také slibovaná architektonická soutěž, kterou sliboval bývalý starosta Jindřich Vařeka, neproběhla a tak budoucí podobu neměli obyvatelé možnost jakoliv ovlivnit.

Problémem „křižových domů“ jsme se věnovali v několika reportážích, které zde můžete shlédnout: 

Komentáře