V Komunitním domě seniorů dojde ke zvýšení nájmu

PŘÍBRAM- Vedení města se zabývalo změnou výše nájemného v  Komunitním domě seniorů (KODUS) v Sadové ulici v Příbrami.

Městská realitní kancelář informovala radu města o změně limitu nájemného v podporovaných a sociálních bytech, které byly postaveny s pomocí dotace. Z původní částky 61,10 Kč/m2 dochází k navýšení na 64,70 Kč/m2. 

Rada města vzala tuto informaci na vědomí a schválila uzavření dodatku ke stávajícím nájemním smlouvám s nájemci bytů. Navýšení o 3,60 Kč/m2 by mělo začít platit od 1. září 2020.

Zároveň dojde k úpravě Směrnice č. 1/2018 – Pravidla pro pronájem a směnu bytů ve vlastnictví města Příbram.

Komentáře