Středočeský kraj dá více peněz na provoz organizací v sociální oblasti

Budova Středočeského kraje v Praze.

STŘEDOČESKÝ KRAJ – Rada Středočeského kraje schválila převod finančních prostředků ve výši 65 milionů na navýšení příspěvku na provoz jednotlivým příspěvkovým organizacím ze sociální oblasti.

„V minulém období došlo u jednotlivých organizací v sociální oblasti k zafixování značné části jejich finančních prostředků a dnešním krokem dáváme opět ředitelům možnost svobodně hospodařit s fondy svých organizací. Vedle toho jsme schválili, že 10 mil. převedeme do rozpočtu na havárie a opravy. Při tvorbě rozpočtu na rok 2021 bylo schváleno o tuto částku méně s podmínkou, že podle vývoje ekonomiky kraje vrátíme tyto finance zpět. Tímto svůj slib plníme,“ říká radní pro sociální oblast Martin Hrabánek (ODS).

Komentáře