Stavba parkovacích míst v ulici Gen. Kholla bude pokračovat na jaře

Foto: Eva Švehlová

PŘÍBRAM – V létě letošního roku se vnitroblok v ulici Gen. Kholla stal staveništěm, zahájena byla rozsáhlá revitalizace jejíž první část je hotova. Nyní mohou občané opět využívat prostor k parkování.

 Ulice Gen. Kholla je první lokalitou, kde se přistoupilo k opravdu rozsáhlé revitalizaci. V rámci projektu, který je rozdělen do dvou etap budou rozšířena parkovací stání, kdy z původních 63 legálních míst jich po dokončení bude 197.

„Tato ulice je příkladem toho, že města nejsou koncipována na dnešní dopravu. V rámci projektové přípravy se našlo určité řešení, jak problém s parkováním zlepšit. Vedle legalizace některých míst, která motoristé využívali jako prostor pro parkování, se podařilo najít řešení k tvorbě míst nových. Opravdu velkým přínosem v této oblasti je také úprava komunikací, které byly ve špatném stavu. Nyní je lokalita volně přístupná k parkování a na jaře se bude pokračovat v revitalizaci druhou etapou,“ uvedl starosta Jan Konvalinka a dodal, že kromě budování parkovacích míst a úpravy komunikací dojde také k obměně veřejného osvětlení a instalovány budou polozapuštěné kontejnery na směsný i tříděný odpad.

Přestože je oblast zpřístupněna motoristům, stále je v režimu staveniště, proto je třeba dbát zvýšené opatrnosti.

Eva Švehlová,

tisková mluvčí města Příbram

Komentáře