Říjen nabídne dvě akce o Vltavě, jednu v Klučenicích a druhou v Příbrami

Vltava. Foto: Státní okresní archiv Příbram

PŘÍBRAMSKO –  Dvě zajímavé akce o Vltavě může veřejnost v říjnu navštívit. První je beseda známého fotografa Jiřího Jirouška a druhou pak chystaná výstava v prostorách Státního okresního archivu Příbram.

Beseda o Vltavě se koná již tuto sobotu v Klučenicích v Galerii – Infocentrum Klučenice, kde od půl páté odpoledne budou k vidění jak letecké fotografie Vltavy od Jiřího Jarouška, tak i historické snímky ze sbírky Vojtěcha Pavelčíka, který provozuje webové stránky www.stara-vltava.cz. Samozřejmě se také bude o historii okolo Vltavy mluvit.

Druhou akcí týkající se Vltavy je připravovaná výstava ve Státním okresním archivu Příbram s názvem Vltava – Proměny historické krajiny. „Tu připravila Katedra geomatiky Fakulty stavební ČVUT v Praze a zaměstnanci našeho archivu pro ni dodali část podkladů z našich fondů,“ říká ředitelka příbramského archivu Věra Smolová.

Výstava se zabývá se důsledky povodní, stavby přehrad a změn ve využití území kolem Vltavy na kulturní a společenský život. Součástí výstavy jsou unikátní modely řeky před výstavbou přehrad Orlík a Slapy a po jejich výstavbě a audiovizuální prezentace. Vstup je volný a vernisáž se koná v úterý 25. října od 17 hodin.

Komentáře