Příští týden vedení města zorganizuje předběžné tržní konzultace

PŘÍBRAM – S ohledem na opakující se charakter stavebních prací na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací přistupuje město Příbram k zavedení Dynamického nákupního systému. V této souvislosti se budou v příštím týdnu konat předběžné tržní konzultace.

Dynamický nákupní systém (DNS) je moderní, plně elektronický způsob zadávání veřejných zakázek, který zadavateli umožňuje operativně pořizovat běžné, obecně dostupné zboží, služby, popř. stavební práce. Jedná se o otevřenou formu řízení, ke kterému se mohou průběžně přidávat další účastníci.

Město Příbram jako veřejný zadavatel nyní přistupuje k zavedení DNS na zajištění stavebních prací spočívajících ve výstavbě, opravách a údržbě pozemních komunikací města.

„Snažíme se o inovativní a transparentní přístup v zadávání veřejných zakázek. V letošním roce jsme uspořádali setkání Meet the buyer (MTB), při kterém jsme představili plánované investiční akce letošního roku. I nadále činíme kroky v duchu idey odpovědného zadávání. Zavedení Dynamického nákupního systému je dalším dílkem ke zvýšení efektivity zadávání zakázek a zjednodušení administrativních úkonů pro dodavatele,“ uvádí starosta Jan Konvalinka.

Předběžná tržní konzultace s dodavateli k připravovanému Dynamickému nákupnímu systému na výstavbu, opravy a údržbu pozemních komunikací města Příbram se uskuteční ve středu 17. června od 10 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva na náměstí T. G. Masaryka.

Komentáře