Příští týden můžete vyplnit pocitové mapy přímo na Březových Horách, přijde i starosta a místostarosta města

PŘÍBRAM /BŘEZOVÉ HORY – Přípravami architektonické soutěže nového náměstí J. A. Alise na Březových Horách byla pověřena společnost Agora CE, která spolupracuje s místními občany, spolky, podnikateli.

Právě tato společnost připravila dotazník, ve kterém se občané mohou velmi podrobně vyjádřit k tomu, co jim na náměstí chybí nebo naopak co by zde být nemělo. Dotazník je možné vyplnit do 7. července na webových stránkách www.rekonstrukce-alis.pribram.eu, kde navíc budou průběžně aktualizovány informace o architektonické soutěži.

Tištěná forma dotazníků je k dispozici v pokladně Hornického muzea Příbram, březohorské pobočce Knihovny Jana Drdy, Březohorské pekárně a na čerpací stanici Nord. Sběr tištěných dotazníků bude probíhat na výše uvedených místech do
30. června.

Kostel Sv. Vojtěcha na náměstí J.A. Alise.

Na webových stránkách soutěže je možné vedle samotného dotazníku také vytvořit vlastní tzv. pocitovou mapu. Ta nám napoví, jak náměstí vnímáte v rámci širšího území Březových Hor. Ve dnech od 21. do 23. června, vždy od 10 do 18 hodin najdete navíc přímo na náměstí stánek s pocitovou mapou a tazatele, kteří se zájemci dotazník vyplní osobně. 

Pocitového mapování se zúčastní také vedení města. V neděli 21. června od 14 hodin bude občanům k dispozici místostarosta Martin Buršík a od 15 hodin starosta Jan Konvalina.

Komentáře