Parkoviště na Dvořákově nábřeží bude mít parkovací závoru

PŘÍBRAM – Rada města se nedávno zabývala dalším navrženým opatřením, které se týká parkovišť v centru města.

Konkrétně se jednalo o parkovací systém na Dvořákově nábřeží (parkoviště naproti obchodnímu centru Uran) a na parkovišti ve Fibichově ulici. Obě tyto jmenované parkoviště jsou již zpoplatněné a poplatek se na nich vybírá pomocí parkovacích automatů.

Parkoviště u Dvořákova nábřeží.
Parkoviště ve Fibichově ulici.

Radní se nakonec domluvili a svým usnesením odsouhlasili, že na parkovišti na Dvořákově nábřeží dojde k úpravě a to tak, že zde bude umístěna parkovací závora. Rada souhlasí (R.usn.č.1002/2019) s úpravou parkoviště na Dvořákově nábřeží – umístění parkovací závory. Bližší informace k tomuto schválenému opatření zjišťujeme.

Parkoviště na Dvořákově nábřeží by mělo být nově osazeno parkovací závorou.

Komentáře