Díky 150 milionové dotaci nemocnice obnoví část zdravotnické techniky

PŘÍBRAM – Příbramská nemocnice získala po řadě komplikací dotaci ve výši 150 milionů korun z fondu REAC-EU. Finanční prostředky nemocnice získala až po značném tlaku na Ministerstvo pro místní rozvoj. Účastníci dotačního řízení považovali celý proces za netransparentní, protože o úspěchu rozhodovala nikoliv kvalita a potřebnost projektu, ale rychlost podání žádosti a to v řádech několika vteřin. Ministerstvo pro místní rozvoj nakonec celou věc přehodnotilo a prostředky poskytlo téměř všem žadatelům.

Pomohl k tomu i tlak, který nemocnice vyvíjela. „Způsobem, jak byly peníze rozděleny, se zabývala i poslanecká sněmovna na mimořádné schůzi. Bez tohoto tlaku by byly uspokojeny jen ty nemocnice, které dotaci získaly  rychlejším klikáním na myš – od toho nový pojem „klikačka“. Soustavným tlakem jsme nakonec docílili toho, že finance do tohoto programu byly navýšeny a mohli se uspokojit skoro všichni žadatelé,“ vysvětlil náměstek pro ekonomiku a provoz příbramské nemocnice Radek Řechka.

Za 150 milionů korun nemocnice nakoupí například nový rentgen, magnetickou rezonanci, diagnostický přístroj SPECT-CT, sadu endoskopických a dalších operačních přístrojů, nová elektricky polohovatelná lůžka, nové počítače a další vybavení důležité pro chod nemocnice. Nákup vybavení je plánovaný na letošní a příští rok.

„Něco jsme museli nakoupit již v době pandemie. Nešlo čekat, jestli nám ministerstvo dotaci přidělí či ne. Nyní tedy žádáme o dodatečné profinancování. Většinu přístrojů ale teprve budeme pořizovat. Většinou už běží výběrová řízení nebo se připravují,“ dodává závěrem Řechka.

Výzva REACT-EU, která mezi zdravotnická zařízení rozdělovala 20 miliard korun, se setkala s vlnou kritiky kvůli netransparentnosti celého procesu. O tom, jestli byl žadatel úspěšný nebo neúspěšný, rozhodoval čas registrace, a to v řádech několika málo vteřin. Příbramská nemocnice kvůli tomu podala řadu protestů a byla připravena na soudní spor.

 

Martin Janota,

tiskový mluvčí Oblastní nemocnice Příbram

Komentáře