Bezpečně u vody: Policisté varují před nebezpečím a radí, jak zachránit životy

PŘÍBRAM – Projekt Bezpečně u vody, který již osmým rokem realizuje Policie ČR ve spolupráci se Státní plavební správou, si klade za cíl zajistit bezpečnost vodních aktivit a dodržování pravidel plavby na vodních plochách. Jeho hlavním záměrem je upozorňovat občany na nutnost dodržovat pravidla plavby na vodních plochách a zajišťovat bezpečnost vodních aktivit jako plavání, plachtění nebo rybaření.

„Naším hlavním cílem je dbát na to, aby vodní aktivity byly prováděny zodpovědně a s respektem k bezpečnostním pravidlům,“ říká Monika Schindlová, příbramská policejní komisařka prevence. Policisté společně se Státní plavební správou pravidelně monitorují vodní plochy a dohlížejí na správné používání plavidel.

Jedním z hlavních důrazů je kontrola oprávnění a potřebných dokladů u vůdců plavidel, stejně tak jako sledování dodržování plavebního značení vodních cest. Taktéž se kontroluje, zda někdo nepodniká plavbu pod vlivem návykových látek, což by mohlo ohrozit nejen jeho život, ale i životy ostatních účastníků na vodě.

Foto: Policie ČR

Nejzákladnějším pravidlem při pohybu u vody je neponechávat malé děti bez dozoru, ani na krátkou chvíli. Každý neplavec by měl být vybaven řádnými plovacími pomůckami, avšak nafukovací kruh není vhodnou volbou. Důležité je také dbát na to, že děti na plavidlech musí mít zajištěnou ochranu v podobě záchranných vest a helmy.

Zkušenosti ukazují, že i dobře plavající děti mohou pocítit nejistotu a obavu při setkání s neznámou vodní plochou, silnými vlnami nebo výraznými teplotními rozdíly. Proto je důležité dbát na jejich bezpečnost a nezanedbávat ani svou vlastní.

„Skoky do vody jsou obzvlášť nebezpečné v případě, když jsme přehřátí a unavení od slunění. Rychlé ochlazení může způsobit svalovou křeč a zmatenost, což je velmi nebezpečné,“ varuje komisařka Schindlová. Dále upozorňuje na skrytá nebezpečí, jako jsou předměty pod hladinou, které mohou způsobit zranění při skoku do vody.

Nejen dospělí, ale i děti by měly být obezřetné při setkání s vodními rostlinami. I když tyto rostliny obvykle nejsou nebezpečné, mohou způsobit nepříjemné situace, když se člověk zamotá do jejich dlouhých šlahounů. V takovém případě je nejdůležitější uklidnit se a přetavit se na záda, aby se minimalizovala šance na zachycení.

Pokud dojde k situaci, kdy je potřeba zachránit tonoucího člověka, je nutné jednat s opatrností. Zachránce by měl myslet vždy na svou bezpečnost, neboť tonoucí může v panice stáhnout i jiné lidi pod hladinu. Nejlepší je použít nějakou vhodnou plovoucí pomůcku, jako je například záchranný kruh na laně, a pokud je to možné, zavolat o pomoc další osoby.

Důraz na bezpečnostní pravidla a zodpovědnost při pohybu u vody je klíčovým faktorem, který může předejít tragickým událostem. Projekt Bezpečně u vody nese ovoce a policie doufá, že se podaří dosáhnout ještě vyššího povědomí o bezpečném chování na vodních plochách a tím předejít neštěstím.

 

Komentáře