Aquapark připravuje nové návštěvní řády

Příbramský bazén.

PŘÍBRAM – V rámci pokračující snahy o zkvalitnění poskytovaných služeb zavádí Aquapark Příbram nová opatření a pravidla. Bez pomoci samotných návštěvníků to však nepůjde. Zvýšení kvality poskytovaných služeb se vedení SZM začalo věnovat důkladněji již v počátku nového roku.

Zpracovány jsou nové návštěvní řády a úklidové plány pro veškeré prostory a zařízení Aquaparku. Vedení nyní plánuje schůzku personálu společně s odborným školitelem úklidu a pak budou nové řády vyvěšeny na webových stránkách i ve vnitřních prostorách příbramského bazénu tak, aby si je mohli nastudovat i návštěvníci.

Ruku v ruce s novými řády a pravidly, přijdou také přísnější kontroly a požadavek na striktní dodržování všech nových i stávajících nařízení jak zaměstnanci, tak návštěvníky. „My jsme alfou a samotní návštěvníci omegou kvalitního provozu. Proto touto cestou prosíme všechny naše návštěvníky, aby věnovali dostatek času především osobní hygieně, před vstupem do mokrých prostor se řádně umyli nejen vodou, ale i sprchovým gelem a dodržovali návštěvní řád, s kterým jsou povinni se před vstupem do Aquaparku seznámit,“ apeluje na návštěvníky ředitel Sportovních zařízení města Příbram Jan Slaba.

Ke vštípení správných návyků budou návštěvníkům nápomocny také nové informační tabule s piktogramy a ukazatele. Každý návštěvník je povinen dodržovat návštěvní řád a i tady platí pravidlo, že neznalost neomlouvá. Další povinností návštěvníka je vždy uposlechnout personál SZM zodpovědný za daný úsek a brát v potaz jejich připomínky. Pokud návštěvník neuposlechne, má zaměstnanec SZM právo návštěvníka okamžitě vykázat jak z mokrých prostor, tak i z prostor celého Aquaparku a to bez nároku na vrácení peněz.

Komentáře