Anketu o Kahanu provázel malý zajem respondentů

PŘÍBRAM – Město uspořádalo anketu, co by se mělo zlepšit na městském zpravodaji Kahan. O její vyplnění byl však jen chabý zájem. Zpravodaj je zdarma distribuován do schránek 15 tisíc domácností, ale do ankety se zapojilo jen 161 respondentů. Na kolik je pak taková anketa vypovídající, necháme na vašem uvážení.

Polovina respondentů sdělila, že čte celý Kahan a dalších 19 procent čte více než dvě třetiny. Většina účastníků ankety uvedla, že v domácnosti čte titul více čtenářů (zpravidla dva nebo tři). Více než 90 % dotázaných si nepřeje změnu názvu zpravodaje.

Kromě roznášky do schránek 15 tisíc domácností je městský  zpravodaj k dispozici také v elektronické podobě na webových stránkách města. „Téměř osmdesát procent dotázaných preferuje tištěnou podobu zpravodaje. Problémem, ke kterému se někteří občané vyjádřili je doručování. Kdykoliv se stane, že se vám Kahan neobjeví ve schránce, je třeba nás o tom informovat na e-mailové adrese kahan@pribram.eu, abychom mohli s distribuční firmou tyto nedostatky řešit,“ říká Zuzana Kučerová z kanceláře města.

Přestože se více než 70 % dotázaných vyjádřilo, že v Kahanu žádné informace nepostrádají, z následujícího dotazu, jaká témata čtenářům ve zpravodaji chybí, vyplynula řada podnětů. Nejčastěji se opakujícími náměty bylo více informací z jednání zastupitelstva a rady města, více informací o příbramských sportovních klubech, nebo například více rozhovorů k aktuálním problémům města s věkově rozdílnými občany.

Náměty a připomínkami se bude zabývat redakční rada Kahanu. Na některých inovacích se začalo pracovat ještě před samotným vyhlášením dotazníkového šetření. Novinkou v některém následujících vydání Kahanu tak bude například rubrika o zajímavých osobnostech města. V současné době se také testuje, zda by bylo možné vydávat Kahan i v audio podobě.

Město ročně vyjde výroba a tisk na částku                 693 088,- Kč (11x 63 008,-Kč)
Roční distribuce zpravodaje pak na dalších                  215 622,- Kč (11x 19 602,-Kč)
Šefredaktorské práce dle smlouvy                             266 200,- Kč (11 x 24 200,- Kč)
Celkem tedy                                                         1 174 910,- Kč

Chybou také podle naší redakce je, že v městském zpravodaji Kahan nenajdete skoro žádné příspěvky řadových zastupitelů, tím méně těch opozičních. A už vůbec se v něm nedočtete o nezdarech města. To pak v celém důsledku působí, jak je v našem městě vše báječné i když tomu tak někdy není.

Komentáře