Soňa Soukupová: Nejsem terorista ani fanatik

Názory v rubrice „Váš názor“ se nemusí shodovat s názory redakce.

PŘÍBRAM – V posledních dnech Příbramí rezonuje téma bourání tří domů na Václavském náměstí. K tématu se vyjádřil v několika médíích v natočeném videu jejich vlastník Jindřich Vařeka. V něm mimo jiné nazval několik lidí, kteří s touto akcí nesouhlasí – teroristy.

Jednou z osob byla i paní Soňa Soukupová, která na toto nařčení chtěla reagovat, nicméně její reakci redakce nevydala, proto ji zaslala k nám do naší rubriky „Váš názor“. Níže ho tedy přikládáme:

Pane ing. Vařeko, v reakci na vaše páteční video, které zveřejnila pribram.cz, musím konstatovat, že obsahuje mnoho polopravd ne-li lží.

     V úvodu Vašeho vystoupení se zmiňujete, že  Ravak dům  čp.104 a 105  vlastnil asi 15 let. Tuto informaci upřesním. Dům čp 105 koupil  Ravak od AB banky dne 20.6.1997 a dům čp.104 16.12.1996. Dům čp.105 byl  zcela zrekonstruovaný, rekonstrukce celého domu proběhla v r.1992.

     K havarijnímu stavu uvedených objektů čp.104, 105, 106, kde se odvoláváte na posudek z Kloknerova ústavu ze dne 28.2.2018 sděluji, že statické posudky k uvedeným objektům nevypracoval pouze Kloknerův ústav. Ze závazného stanoviska Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru kultury a památkové péče ze dne 29.10.2018 cituji: 

Strana 5: Dotčený orgán poukazuje na to, že pakliže existují dva na sobě nezávislé statické posudky, mající rozdílné závěry, je nasnadě se domnívat, že v některém z nich muselo dojít k profesnímu pochybení zpracovatele.

Dále cituji strana 6: Odůvodnění závěru odborných stanovisek k předmětným objektům lze shrnout tak, že NPÚ po prohlídce během místního šetření n e s o u h l a s í  s tím , že by předmětné objekty byly v havarijním stavu. Zastává názor, že jejich technický stav odpovídá stáří a zanedbané péči. Nicméně zjištěné vady na konstrukcích lze opravit a  n e j s o u  důvodem k požadované demolici.

    V další části Vašeho videa zmiňujete věcné břemeno vlastnického práva na dožití paní Kubrové, jak jste se s ní vypořádal. Pravda je ta, že v okamžiku, kdy se pan Kubr dozvěděl, že mu lezou dělníci do domu, ihned se svoji ženou běželi za starostou a následně na stavební úřad. Ve věci věcného břemene vlastnického práva paní  Kubrové došlo k vážnému pochybení stavebního úřadu právě při řízení o demolici, kdy paní  Kubrová nebyla účastnicí tohoto řízení. V momentě, kdy se chtěla bránit, tak jste své tempo bourat dům čp 106 zrychlili, protože hrozilo obnovení řízení §100 správního řádu – dotyčný nemohl uplatnit námitky (věcné břemeno), protože nebyl veden jako účastník. Není pravda, že paní Kubrová s manželem v domě nebydleli několik let. Pan Kubr si v domě parkoval motorku a docházel do něj takřka denně, protože polovinu svých věcí v bytě měli.

     Dále mě překvapuje skutečnost, že ani nevíte, kdy byla eternitová střecha, která obsahuje azbest rozebírána. Tedy upřesňuji: 11.8.2021 jsme při osobním jednání na stavebním úřadu byli informováni, že  demolice bude z důvodů  věcného břemene přerušena. I přesto ve čtvrtek 12.8.2021 ve 14,00 dělníci začali rozebírat střechu. Při rozebírání střechy, která obsahuje azbest je  nutné toto 30 dní před započetím ohlásit na stavební úřad a hygienu – to vaše firma neudělala. Řekla bych, že v tuto chvíli Vám bylo úplně jedno, že okolo mohou chodit maminky s kočárky a že sousedi budou mít pozemky pokryté prachem, který bude obsahovat azbest. Střecha byla zakryta jen zčásti, což je vidět na fotografii, kterou publikujete. V pátek 13.8.2021 přišly úřednice na prohlídku staveniště, kde celý den nikdo nepracoval a v sobotu 14.8.2021 jste začali s demolicí domu, kdy jsme přivolali na žádost paní Kubrové policii, protože ji dělníci nechtěli vpustit do jejího bytu. Statický posudek čp.106 od ing Cikána měl datum 12.8.2021, na základě čeho byl vypracován nevíme, protože paní Kubrová nikoho do svého bytu nepustila a klíče měla pouze ona. Hájíte se tím, že domu hrozilo zřícení, a to není pravda. Cituji správní orgán, který provedl místní šetření technického stavu budovy:

Správní orgán k námitkám uvádí: Z provedeného šetření vyplývá, že objekt čp.106 je vzhledem ke svému stáří ve velmi dobrém stavebně technickém stavu. Evidentně byl po celou dobu dobře udržován. Je zde konkrétní veřejný zájem na jeho zachování.

     Ono je tak snadné zpochybnit cokoli, například profesionalitu chytrých pánů, kteří o domu čp.106 tvrdili opak! V tom jste mistr ve svém oboru, pro Vás každý, kdo nesouhlasí s Vašimi názory a argumenty je terorista a fanatik. Já nejsem terorista ani fanatik, jen milovnice historie a spravedlnosti.

Soňa Soukupová

Komentáře