Sbírka pro ukrajinské hasiče se uskuteční ve středu

PŘÍBRAMSKO – V těchto dnech společně s veřejnosti spousta sborů dobrovolných hasičů, ale i samotných členů přispívá do různých humanitárních sbírek, nebo finančně na účty, které jsou zřízeny na podporu Ukrajině.

Kromě toho pomakají i uprchlíkům před frontou a od 8. března, kdy v Příbrami zahájilo provoz Krajské centrum pomoci Ukrajině. Nachází se v kulturním domě a je to místo, kde se lidé registrují do systémů VZP, cizinecké policie, a v případě, že potřebují náhradní ubytování HZS ČR jim ho zajistí. Na zajištění chodu tohoto centra se již 6 dní, 24 hodin denně, podílí jednotka sboru dobrovolných hasičů předurčená k ochraně obyvatelstva a další jednotky dobrovolných hasičů jsou povolávány, aby zajistily svými dopravními automobily převoz uprchlíků do náhradního bydlení.

Středočeské hejtmanství hledá pro KACPU dobrovolníky. Registrační formulář najdou zájemci na webu https://pomahame.stredoceskykraj.cz/. V systému jsou i vypsané časy, kdy kraj potřebuje tlumočníky nebo další dobrovolníky v centrech v Příbrami, Kutné Hoře a Mladé Boleslavi.

Od vypuknutí války na Ukrajině začali pobočné spolky SH ČMS, obce a další občanská sdružení působící na úseku požární ochrany nabízet pomoc určenou speciálně pro ukrajinské hasiče. Minulý se uskutečnilo jednání mezi GŘ HZS ČR a vedením hasičů Ukrajiny, s účastí náměstků ministrů vnitra obou států. Výsledkem jednání bylo sestavení seznamu konkrétního vybavení.

Hasičský záchranný sbor České republiky ve spolupráci se Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska se rozhodli uvedené prostředky soustředit a díky kontaktům se zástupci vedení hasičů na Ukrajině zajistit přepravu a předání na konkrétní místa. Momentálně je prioritní zájem o osobní ochranné prostředky – použitelné zásahové třívrstvé oděvy a přilby, nové zásahové boty a rukavice, kompletní funkční dýchací techniku, hadice, svítilny s akumulátory a lékárničky typu II a III (viz seznam potřebného materiálu).

Subjekty (Sbory dobrovolných hasičů, JSDHO, popř. obce a další), které mají zájem ukrajinské hasiče za uvedených podmínek podpořit stanoveným materiálem, mají možnost tento materiál předat v určených skladech Skladovacího a opravárenského zařízeních HZS ČR a dalších místech určených SH ČMS (viz. níže) ve středu 16. března v době od 8 do 15 hodin. Další termíny budou upřesněny.

Seznam potřebného materiálu pro ukrajinské hasiče

  • Ochranné prostředky pro hasiče – oblek třívrstvý (použitelný)
  • Přilba pro hasiče – (použitelná)
  • Zásahové boty – nové
  • Rukavice – nové
  • Dýchací technika – funkční – komplet (nosič, TL, maska)
  • Lékárničky – typu II + III, dle vyhlášky č. 283/2009 – kompletní
  • Svítilny s akumulátory, v případě nabíjecích akumulátorů vč. nabíječky (funkční komplet)
  • Požární hadice

„ Uvádíme, že předaný materiál nebude přebírán do majetku kterékoliv součásti Hasičského záchranného sboru ČR ani SH ČMS a předání materiálu nezakládá nárok na kompenzaci jeho hodnoty ze strany České republiky či Ukrajinské republiky.

Rovněž připomínáme, že případné darování prostředků, které jsou v užívání JSDHO, musí být konzultováno se zřizovatelem jednotky tj. obcí.“

Za poskytnutou pomoc jménem ukrajinských kolegům předem děkujeme

Sběrné místo pro hl.m. Prahu a Středočeský kraj:

sídlo Městského sdružení hasičů Praha a KSH Středočeského kraje

Ohradní 26

140 Praha 4

Tel. +420 739 998 849

Komentáře