Projekt Místní akční plán vzdělávání pracuje i v době rouškové

PŘÍBRAMSKO – Projekt Místní akční plán vzdělávání II na území Příbramska, na kterém pracuje tým složený ze zástupců města Příbram, Místní akční skupiny Brdy a Místní akční skupiny Podbrdsko, uskutečnil od května do konce září díky uvolnění vládních opatření několik plánovaných aktivit.

V květnu se v Milíně konaly semináře na téma „Syndrom vyhoření a motivace“ pod vedením lektorky Aleny Zborníkové.  O semináře byl velký zájem a účastnili se jich pedagogové základních a mateřských škol z Příbramska. Alena Zborníková vtáhla všechny zúčastněné do jednotlivých bodů programu zajímavou formou. A protože byl o ně velký zájem, uskutečnil se ještě jednou pro další zájemce 7. října v Obecnici.

V letních měsících docházelo k aktualizaci Strategického rámce. Výsledek byl schválen na zasedání Řídícího výboru MAP 14. září. V současné době je ve Strategickém rámci 270 projektových záměrů škol, školských zařízení a dalších subjektů zabývajících se vzděláváním, které spadají do území Příbramska. Nových projektových záměrů bylo zapsáno 14. Od poslední aktualizace tohoto dokumentu v prosinci lońského roku bylo ukončeno dalších 9 projektů. Celkem již bylo realizováno 36 projektů za zhruba  217 milionů korun. Jedná se o hotové projekty uskutečněné z vlastních zdrojů, evropských fondů či z výzev místních akčních skupin.

V úterý 29. září se podařilo ve velkém sále zastupitelstva města Příbram uspořádat krásnou akci pro žáky 8. a 9. tříd základních škol a jejich rodiče – Veletrh středních škol. Byly pozvány všechny střední školy z Příbrami a okolí a většina pozvání přijala – moc děkujeme za účast všem zástupcům středních škol s pěknými prezentacemi a také děkujeme za hojnou účast všech žáků, jejich rodičů a učitelů. Podařilo se také v rámci akce zrealizovat semináře pro žáky a rodiče „Adaptace žáků na nové prostřední střední školy“ a „Volba střední školy“. Po celý den byl k dispozici všem návštěvníkům zástupce Pedagogicko psychologické poradny. V této nejisté době je riziko plánovat jakékoli akce a proto jsme vděčni, že se tento den mohl uskutečnit a že jej navštívilo mnoho návštěvníků. Brdská káva tekla proudem a my prožili hezký den…

Všechny podrobnosti o projektu Místní akční plán vzdělávání jsou průběžně uveřejňovány na webu www.mappribram.cz a nebo na facebookové stránce MAP ORP Příbram.

Tým projektu MAP ORP Příbram

Komentáře