Přehled kde od zítřka musíme mít nasazené roušky

ČRS příchodem prvního školního dne se do života Čechů vracejí i roušky.

Mimořádné opatření, které zavádí povinnost ochrany dýchacích cest, se od 1. září vztahuje na některé vnitřní prostory a zejména veřejnou dopravu. Kde všude budete muset mít roušky a kde naopak platí výjimky?

Koronavirus je stále mezi námi a musíme tak dbát na ochranu nás a lidí kolem. „Roušky zavádíme od 1. září plošně jen v epidemiologicky nejrizikovějších místech. Nicméně všude tam, kde se pohybuje mnoho různých lidí a nejde dodržovat bezpečný odstup, roušky doporučujeme. Nyní je zásadní, aby lidé nezapomněli, že virus mezi námi je a jen tak nezmizí,“ říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. Ministr dále dodává, aby lidé dodržovali základní hygienická pravidla – mytí rukou, rozestupy od ostatních a roušky.

Roušky mít musíme:
– Zařízení zdravotních a sociálních služeb (nemocnice, ambulance, polikliniky, domovy pro seniory, stacionáře, lékárny a další zařízení).

– Úřady (místnosti určené pro kontakt s veřejností v době, kdy slouží pro tento účel)

– Veřejná doprava (MHD, meziměstská doprava, taxislužby a další).

– Vnitřní hromadné akce nad 100 osob.

– Volební místnosti.

Hlavní hygienička ČR Jarmila Rážová upozornila v tiskové zprávě ministerstva zdravotnictví, že i nadále platí nezbytné výjimky nosit roušku.

Přehled všech platných výjimek:
– Děti do dvou let věku.
– Snoubenci v průběhu sňatečného obřadu a další osoby tomuto obřadu přítomné a osoby činící prohlášení o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, a další osoby tomuto prohlášení přítomné.
– Osoby po dobu nezbytně nutnou pro pořízení jejich portrétní fotografie, popř. fotografie novomanželů, včetně společné fotografie s členy domácnosti a dalšími blízkými osobami.
– Pohyb a pobyt v prostorech lázeňských a léčebných bazénů.
– Osoby s poruchou intelektu, s poruchou autistického spektra a kognitivní poruchou nebo se závažnou alterací duševního stavu, jejichž mentální schopnosti či aktuální duševní stav neumožňují dodržování tohoto zákazu.
– Pacienti, jsou-li hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče a je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb, zdravotnické pracovníky po dobu nezbytně nutnou, je-li to potřebné pro poskytování zdravotních služeb.
– Uživatele sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb, kterými jsou týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory a domovy se zvláštním režimem, a v zařízeních poskytujících odlehčovací sociální služby v pobytové formě. Další případy zřetele hodné, které stanoví poskytovatel zdravotních nebo sociálních služeb nebo ošetřující lékař pro pohyb a pobyt ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb.
– Osoby cestující v prostředcích veřejné dopravy a v autobusech i v rámci jiné než veřejné dopravy po dobu nezbytně nutnou ke konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů.
– Osoby řídící vozidlo veřejné dopravy nebo autobus i v rámci jiné než veřejné dopravy, kdy nejsou v přímém kontaktu s cestujícím při jeho odbavení.
– Soudce, přísedící, státní zástupce, obviněné a jejich obhájce, účastníky civilních, správních a ústavních soudních řízení a jejich zástupce, svědky, znalce, tlumočníky a další osoby, o kterých tak rozhodne soud, a to v místě a době soudního řízení.

Důležité kontakty Infolinka Státního zdravotního ústavu pro kohokoliv, kdo se potřebuje poradit v souvislosti s koronavirem, je k dispozici nonstop, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Komentáře