Pozvánka na pochod a program do Památníku Vojna

LEŠETICE – Hornické muzeum Příbram připravilo k nadcházejícímu jubileu 17. listopadu rozsáhlou výstavu s názvem „17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku“ z autorské dílny historika a ředitele muzea Josefa Velfla, jenž byl navíc v té době i přímým aktérem oněch událostí.

První část výstavy nabídne pohled do méně známé kapitoly našich moderních dějin a přiblíží skutečnost, která hovoří o likvidaci Vysoké školy báňské v Příbrami 17. listopadu 1939 nacistickými okupanty a odvlečení 16 jejích studentů do KT Sachsenhausen. Navíc 5 pedagogů této školy položilo život. Dva z nich dokonce spáchali sebevraždu, než aby přistoupili k nucené spolupráci s hitlerovci při konstrukci nechvalně známých řízených dálkových střel V-2.

Druhá část výstavy pojednává o událostech po 17. 11. 1989 v Příbrami. Muzeum získalo stovky cenných fotodokumentů i písemností a kontaktovalo většinu dosud žijících hlavních organizátorů tohoto dění v Příbrami. Tematická expozice takřka den po dni popisuje prostřednictvím těchto zajímavých materiálů tehdejší dění. Podařilo se navíc identifikovat téměř všechny hlavní aktéry na dobových snímcích a tehdejší události zasadit do celostátního kontextu. Výstava bude v česko-anglických jazykových mutacích a muzeum ji připravilo nejen pro odbornou veřejnost a pamětníky, ale zejména pro školy a mládež s cílem přiblížit tímto způsobem významný historický předěl v našich moderních dějinách a poukázat na specifika Příbrami, například skutečnost ukončení těžební činnosti, silné pozice KSČ, atd.

Výstava s názvem „17. listopad 1939 a 1989 na Příbramsku“ bude slavnostně prezentována veřejnosti v pobočce Hornického muzea Příbram – v Památníku Vojna 17. 11. 2019 a potrvá až do konce roku 2020.

Komentáře