Novela navrhuje distanční výuku jako součást povinné docházky. Formu si školy určí samy

ČR – Novela školského zákona, kterou v pondělí projedná vláda, zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky.

Dosud ji česká legislativa nijak neupravovala. Formu výuky na dálku návrh nestanovuje, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Změna zákona je reakcí na epidemii covidu-19, kvůli které byly školy uzavřené od poloviny března a některé až do června.

Povinná výuka na dálku se týká krizového stavu podle krizového zákona nebo uzavření škol z nařízení ministerstva zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice. „Snažíme se, aby školy nebyly ve vzduchoprázdnu, aby tam nebylo, naše děti se nemusí vzdělávat, protože jim to zákon nepřikazuje. Teď to bude přikazovat,“ podotýká ministr školství Robert Plaga. 

Chceme, aby mělo distanční vzdělávání jasná pravidla. Nejde o to říct školám, všichni budete učit jednotným způsobem, ale umožnit jim vzdálený způsob vzdělávání v případě nouzového stavu nebo mimořádných opatření ministerstva zdravotnictví,“ vysvětluje dále.


Děti, žáci a studenti jsou povinni vzdělávat se distančním způsobem s výjimkou dětí v mateřské škole, pro které není předškolní vzdělávání povinné,“ píše se v materiálu pro jednání vlády. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci. Na dálku se nemusí vzdělávat také v jazykových a základních uměleckých školách.

Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte, žáka nebo studenta pro toto vzdělávání,“ uvádí návrh. U dětí, které nemají počítač, tak musí škola podle důvodové zprávy například umožnit, aby si žák učivo a úkoly vyzvedl ve škole, nebo je předat telefonicky. Ministerstvo může podle návrhu také určit jiný způsob přijímacích zkoušek nebo ukončování vzdělání.

V tuto chvíli jednáme s ministerstvem financí, abychom na podzim školám poskytli finanční injekci na nákup počítačů, softwaru a zajištění konektivity. Nejen pro učitele, ale pro vytvoření rezervy, která by byla k dispozici žákům, kteří nemají k dispozici počítač nebo mají složité rodinné poměry,“ předesílá Plaga.

Jeho resort zvažuje částku 1,2 až 1,5 miliardy korun, přičemž pomoc by primárně směřovala základním školám. Rezervy techniky pro žáky by podle Plagy tvořily pětinu počítačů, které by školy z prostředků pořídily. Ministr také zdůraznil, že o školy se nemůže postarat pouze ministerstvo, ale také jejich zřizovatelé, ať už jde o obce, kraje, či střední školy.

Školy si musí podle zákona zakotvit podmínky distanční výuky do školních řádů. Upravit v nich mají podle ministerstva i způsoby hodnocení nebo omlouvání z výuky, pokud se jí žák například z důvodu nemoci nemůže zúčastnit.

Vzdělávání má být podle návrhu se stávajícími personálními a materiálními zdroji. „Zároveň zákon vytváří prostor pro systémové nastavení vzdělávání distančním způsobem a obhajitelnost vynakládání veřejných prostředků na tento způsob vzdělávání,“ píše se v důvodové zprávě. Primárně je třeba se zaměřit na školy základní, které zajišťují povinnou školní docházku.

Pandemie koronaviru výrazně zasáhla do druhého pololetí uplynulého školního roku. Od 11. března byly školy plošně zavřené, otvírat se začaly postupně a částečně až po dvou měsících. Do konce školního roku byla docházka dobrovolná a děti se mohly učit i z domova. Do základních škol chodilo v minulém školním roce zhruba 953 tisíc dětí a do středních škol 424 tisíc.

Výuky na dálku se neúčastnilo podle odhadů odborníků asi 10 tisíc dětí. Ministr školství v červenci deklaroval, že školy se v září otevřou v běžném režimu, jen s přísnějšími hygienickými opatřeními. Nošení roušek ve školách bude záležet na rozhodnutí hygieniků v konkrétním kraji.

Komentáře